SEO Ordlista

Tycker du att de är svårt att hänga med när de pratas om termer som tex, seo, cloaking och frames, adwords, title? Vi har tagit fram en SEO-ordlista för att enklare kunna förstå alla dessa termer. Vi går kortfattat igenom de olika ord/termer och förklarar kort vad man menar med varje ord.     

Adwords

Goggles annonseringsprogram, annonserna som du ser kring resultaten vid en Google sökning.

Black hat

Sökmotoroptimering som strider mot Googles officiella riktlinjer. Och som ofta bestraffas på ett eller annat sätt.

Click fraud

Manipulering av klickresultat på Sponsrade länkar

Cloaking

SEO metod där man visar ett annat innehåll för sökmotorerna än vad användarna ser. En s.k. Black hat metod som ofta slutar i avstängning från sökmotorerna.

CPC (Cost per click)

Populärt sätt att ta betalt för annonser online genom att annonsören betalar en viss summa varje gång en användare klickar på annonsen.

Duplicate Content

Innehåll på en sida som är alldeles för likt innehåll på en annan sida. Detta gör att Google värderar dessa sajter väldigt lågt, till skillnad mot om sidan skulle uppfattas som ett original.

Externlänk

Länk som går till en extern webbplats

Frames

Ett föråldrat sätt att bygga webbsidor på, som låter dig navigera sajten utan att behöva lämna sidan som du är på. Sökmotorspindlar har ofta svårt att navigera dessa sajter.

Grey Hat

SEO Metoder där det inte är säkert om det är etiskt eller inte. Oftast så resulterar sådana metoder inte i utkastning från sökmotorerna, däremot så slutar det oftast med att sajten hamnar efter i resultaten allt eftersom dessa metoder upptäcks och åtgärdas.

Header tags

Namn för de sex header tags som finns i HTML: H1, H2, H3, etc. Dessa taggar utgör rubriker i webbinnehållet och används flitigt av sökmotorerna.

Joomla

Populärt CMS verktyg för konstruktion av webbplatser.

Internlänk

Länk som länkar till innehåll internt på ens egen webbplats.

Inlänk

Länk som kommer från en extern webbplats till ens egen.

Keyword spam

Metod som Google upptäcker då du använder för hög densitet av sökord. När du upprepar sökorden för många gånger efter varandra helt enkelt.

Landningssida

Sidan som användaren landar på då han klickar på en länk i sökresultaten.

Long tail

Då en användare söker med längre söksträngar. En metod som ofta önskas för att vara mer nischad. Exempel: Sökordet “Iphone” är ett väldigt generellt begrepp, medans “Iphone 5 32GB 4G” är mer specifikt, en long tail sökning.

Länkbete

En artikel, sida, video eller ett blogginlägg som har skapats för att attrahera så många inlänkar som möjligt.

Länkfarm

En grupp webbplatser som länkar mellan varandra, något som Sökmotorer lätt upptäcker nu för tiden.

Länkpartner

Två webbplatser som länkar till varandra.

Länktext

Text som är länkad. Sökmotorer jämför relevansen av länktexten med innehållet på länkens destination.

SEM

Förkortning på “Search Engine Marketing”. Ett samlingsbegrepp för att öka synligheten på sökmotorerna. Vilket omfattar Sponsrade Länkar såväl som Sökmotoroptimering.

SEO

Förkortning på “Search Engine Optimization”. Den process som ökar trafiken till en webbplats genom högre placeringar i sökmotorerna. Läs mer om Sökmotoroptimering här: Sökmotoroptimering

SNM

Förkortning på “Social Network Marketing”. Annonsering på Sociala Nätverk som Facebook, Twitter, m.m.

Spider (Spindel)

En robot som söker igenom och lägger till sidor i en sökmotors index.

Title

Tagg för en sidas titel som ligger inne i taggarna på en HTML sida. Utan tvekan en av de viktigaste komponenterna inom Sökmotoroptimering. Det är den här biten av kod som sökmotorn använder i titeln av sökresultatet.

Universellt sök

Begrepp som beskriver sökresultat som inte bara är textbaserade utan även omfattar bildsök, produktsök, kartor, nyheter, m.m.

White hat

Etisk Sökmotoroptimering som följer sökmotorns riktlinjer.

Wordpress

Världens största CMS verktyg för webbsidor, bloggar och nyhetssajter.